Sdružení výkonných umělců

Co je SVU

SVU je zkratka pro Sdružení výkonných umělců - zájmové sdružení profesních a odborových organizací výkonných umělců.

Zabýváme se prosazováním věcí společného zájmu všech skupin výkonných umělců a ochranou jejich práv.